เกี่ยวกับนักเขียน "คณิตยา/คีตฌาณ์/คีตาภัทร"

ได้เพิ่มนามปากกาในการเขียนนิยายมาอีกนปก.คือคีตาภัทรค่ะ