B016047 Ebook รอยเท้าในสวน โดย โมน สวัสดิ์ศรี | hytexts.com Thai ebook,อีบุ๊คภาษาไทย
Cool green dress with red bell

รอยเท้าในสวน

69 บาท
ราคาปก : 120 บาท

ผู้แต่ง : โมน สวัสดิ์ศรี

สำนักพิมพ์ : มติชน

ISBN : 9789740203957

หมวดหมู่หนังสือ : นวนิยายวรรณกรรมเยาวชน

Tag : -

คะแนนเฉลี่ยจากผู้อ่าน :

รูปแบบของไฟล์

อุปกรณ์ที่รองรับ

E-BOOK ที่ซื้อบนเว็บ Hytexts.com หรือบน App Hytexts ไม่สามารถอ่านบน Kindle ได้
หากต้องการซื้อเป็นรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักพิมพ์หรือนักเขียนโดยตรง
E-BOOK ที่ซื้อบนเว็บ Hytexts.com หรือบน App Hytexts ไม่สามารถ Print ได้

"หนังสือ “รอยเท้าในสวน” อีกหนึ่งบทบันทึกคุณภาพของ โมน สวัสดิ์ศรี นักเขียนหนุ่มผู้ต้องการแสวงหาความหมายในคุณค่าของชีวิต ก่อนลงมือขีดเขียนประสบการณ์ในการ “ทำสวน” ของตนเอง ผ่านบทสนทนาระหว่างผู้เขียนกับ “แม่” ผู้เคยเป็นผู้ใช้แรงงาน เป็นนักเรียกร้องเคลื่อนไหว จนกระทั่งเป็นนักเขียนหญิงของไทยภายใต้นามปากกา “ศรีดาวเรือง”

หนังสือเล่มนี้มิได้กล่าวถึงวิธีการทำสวน หากแต่เป็นการจับประเด็นในเรื่องของ “การทำสวน” แล้วเชื่อมโยงถึง “วิถีชาวบ้าน” อันเปรียบได้กับวิถีของ “สังคม” "

วันที่จำหน่าย 09 สิงหาคม 2018
จำนวนหน้า 168 หน้า
ขนาดไฟล์ PDF/ePub 5.30 MB
เวลาหมดอายุ ไม่จำกัด

ไม่มีรายละเอียดผู้แต่ง

Write a review

กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานก่อนเขียนรีวิว