Cool green dress with red bell

พระสุพรรณกัลยา (พ.5)

99 บาท
ราคาปก : 142 บาท

ผู้แต่ง : สุเนตร ชุตินธรานนท์

สำนักพิมพ์ : มติชน

ISBN : 9743228195

หมวดหมู่หนังสือ : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

Tag : -

คะแนนเฉลี่ยจากผู้อ่าน :

รูปแบบของไฟล์

อุปกรณ์ที่รองรับ

E-BOOK ที่ซื้อบนเว็บ Hytexts.com หรือบน App Hytexts ไม่สามารถอ่านบน Kindle ได้
หากต้องการซื้อเป็นรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักพิมพ์หรือนักเขียนโดยตรง
E-BOOK ที่ซื้อบนเว็บ Hytexts.com หรือบน App Hytexts ไม่สามารถ Print ได้

นำเสนอเรื่องพระสุพรรณกัลยาทั้งในด้านต้นรากความเป็นตำนาน อีกทั้งเสนอให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของพระสุพรรณกัลยาโดยเทียบเคียบกับขัตติยนารีที่ปรากฏพระนามร่วมสมัย เช่น ท้าวศรีสุดาจันทร์ เจ้าขรัวมณีจันทร์ เป็นต้น และความสำคัญของพระองค์ในบริบทประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยพม่า

วันที่จำหน่าย 09 สิงหาคม 2018
จำนวนหน้า 200 หน้า
ขนาดไฟล์ PDF/ePub 11.62 MB
เวลาหมดอายุ ไม่จำกัด

ไม่มีรายละเอียดผู้แต่ง

Write a review

กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานก่อนเขียนรีวิว