สำหรับนักเขียน

hytexts.com เป็น eBook store ที่เปิดโอกาสให้นักเขียนอิสระสามารถวางขายงานวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) และสามารถตรวจสอบยอดขายได้เองผ่านชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่ง hytexts.com จะมีการเข้ารหัสระบบจัดการลิขสิทธิ์ (Digital right management) ด้วยระบบ Adobe DRM สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ที่กำหนดราคาขาย

eBook จาก hytexts.com สามารถอ่านได้กับอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น iPad, iPhone, Android, Pc/Mac และ eReader และ hytexts.com ยังสนันสนุน eBook ในรูปแบบ ePUB ซึ่งทำให้ผู้อ่านสามารถอ่าน eBook ได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องคำนึงถึงขนาดหน้าจอของอุปกรณ์พกพา

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการวางขาย eBook กับ hytexts.com ที่นี้

hytexts.com มีข้อกำหนดของงานวรรณกรรมเบื้องต้นดังนี้

1.งานวรรณกรรมที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ทั้ง เนื้อหา ข้อความ รูปประกอบ

2.งานวรรณกรรมไม่ขัดกับข้อตกลงระหว่างนักเขียนกับบุคคลอื่นๆ

3.งานวรรณกรรมจะต้องมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์

4.งานวรรณกรรมจะต้องผ่านการพิสูจน์อักษร

5.งานวรรณกรรมจะต้องมีการจัดทำหน้าปก

ข้อกำหนดของไฟล์ต้นฉบับ

1. กำหนด ขนาดกระดาษ A5 หรือ A4

2. แยกหน้า ลิขสิทธิ์ คำนำนักเขียน บทต่าง อย่างชัดเจน  (ตัวอย่างการเขียนหน้าลิขสิทธิ์สามารถดูได้จากหนังสือตัวอย่างของ hytexts.com)

3. ใช้คำสั่ง page brake ในการขึ้นหน้าใหม่สำหรับการแยกบทหรือหัวข้อต่างๆ

4. ใช้ enter เฉพาะ การขึ้นย่อหน้าเท่านั้น

5. สามารถกำหนดราคาขายได้ตั้งแต่ 39 บาท หรือกำหนดราคาอ้างอิงจากราคาปก

5. แนบรายละเอียดหนังสือ รายละเอียดจำนวนบทของตัวอย่างหนังสือ หมวดหมู่หนังสือ ราคาขาย สารบัญ แหล่งที่มาของรูปหน้าปกและ โปรยมาที่หน้าแรกของต้นฉบับ

6. หน้าปกเป็นไฟล์ JPG ขนาด 768*1111 pixel

7. ตัวอย่างหนังสือมีเนื้อหาอยู่ที่ 1-3 บท หรือ 10% ของจำนวนหน้าจากเนื้อหาทั้งหมด

ขั้นตอนการวางขาย

1. หลังจากจัดทำไฟล์ต้นฉบับตามที่กำหนดแล้ว ให้นักเขียนเข้าไปที่เมนู My account> Upload eBook หากต้องการส้รางไฟล์ epub เองให้ไปที่ create eBook

2. ทำการใส่ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อหนังสือ, หมวดหมู่หนังสือ, เรื่องย่อหรือโปรย และราคาขาย

3. ทำการอัฟโหลดไฟล์ eBook(สำหรับนวนิยายรบกวนขอเป็นไฟล์ Word) ,ไฟล์ตัวอย่างและไฟล์หน้าปก แล้วกด Submit

หลังจากได้รับไฟล์ต้นฉบับแล้ว hytexts.com จะสร้างไฟล์ ePUB ให้กับนักเขียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยใช้เวลา 3-7 วัน จากนั้นจะทำการเข้ารหัสจัดการลิขสิทธิ์ Adobe DRM และอัฟโหลด eBook เข้าสู่ระบบซื้อขายของ hytexts.com โดยทันที ทีมงานมีสิทธิไม่รับพิจารณต้นฉบับที่ไม่ได้ทำตามข้อกำหนดของ hytexts.com

นักเขียนสามารถประชาสัมพันธ์ ebook ของตัวเองไปในช่องทางต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขาย ทีมงานจะโอนค่าตอบแทนให้กับนักเขียนเมื่อมียอดค่าตอบแทนเกิน 1,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารที่นักเขียนลงทะเบียนไว้

รายละเอียดค่าตอบแทน

ราคาขาย eBook : บาท  
นักเขียนสำนักพิมพ์ได้ -6.00 บาท/ดาวน์โหลด
รายละเอียด
ราคาขาย eBook :
0.00
บาท
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต (4%)
0.00
บาท
ค่าธรรมเนียม DRM
10.00
บาท
 
กำไรสุทธิ (Net profit)
-10.00
บาท
 
ผลตอบแทนของนักเขียน/สำนักพิมพ์(60%ของกำไรสุทธิ)
-6.00
บาท
* นักเขียน/สำนักพิมพ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร

- โอนผลตอบแทนเข้าบัญชีธนาคารเมื่อยอดขายเกิน 1,000 บาท

- นักเขียนสามารถตรวจสอบยอดขายแบบ real time จากบัญชีผู้ใช้งาน

- นักเขียนที่วางขาย eBook กับ hytexts.com แล้วสามารถส่งต้นฉบับไปวางขายกับที่อื่นๆได้

- หลังจากลงขาย 6 เดือน นักเขียนสามารถยกเลิกการขายกับ hytexts.com

โดยในช่วงที่ทีมงานกำลังจัดทำคู่มือในการสร้างไฟล์ ePUB สำหรับนักเขียน hytexts.com ยินดีให้คำปรึกษาและจัดทำไฟล์ eBook ในรูปแบบ ePUB ให้นักเขียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ใช้เวลา 3-5 วัน หลังจากได้รับต้นฉบับ) โดยนักเขียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเรื่องข้อตกลงและค่าตอบแทนมาที่ contact@hytexts.com หรือโทร 089-134-7470